Do soutěže Miss Příbramska se mohou přihlásit pouze osoby ženského pohlaví, splňující níže uvedené podmínky:

a) věk minimálně 16 a maximálně 25 let, a to v den finále
b) svobodná
c) bezdětná
d) občanství České republiky
e) čistý trestní rejstřík
f) absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti
g) startovné činí 200 Kč

Pokud vyhlašovatelé soutěže kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že účastnice nesplňuje podmínky soutěže, jsou povinni ji z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat bez možnosti odvolání.

Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
Soutěžící berou na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.
Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.

Vyhlašovatelé soutěže si vyhrazují právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

Přihláška do soutěže